| Εγγραφή      
Πιστοποίηση Certified Secretaries Management Assistants ΕλαχιστοποίησηΕκτύπωση   Δημοσίευση  

Η πιστοποίηση Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) για Γραμματείς σε προσφέρεται από την εταιρία μας (Q-Training) σε συνεργασία με την Εταιρία ACTA που αποτελεί τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πατήστε εδώ για να δείτε πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην πιστοποίηση.

Η ACTA έχει διαμορφώσει την κατάλληλη εξεταστική υποδομή για την πιστοποίηση Γραμματέων, όλων των επιπέδων και κατηγοριών Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Μονάδων Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ΟΤΑ, Τραπεζών, Μονάδων Υγείας και όσων ενδιαφέρονται για θέματα γραμματειακής στήριξης. Η επιτυχία των συμμετεχόντων στις εξετάσεις θα επιβεβαιώσει και τυπικά τις ικανότητες – δεξιότητες τους με την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού, του Certified Secretaries Management Assistants. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ένα σετ 30 πολλαπλών ερωτήσεων κλειστού τύπου και 2 ερωτήσεων ανοιχτού τύπου ( ασκήσεις ) εντός 60 λεπτών και η βάση επιτυχίας είναι η συγκέντρωση ποσοστού 70%.

Σε ποιες / ποιους απευθυνόμαστε:
  • Σε Στελέχη Γραμματείς.
  • Σε Διοικητικά Στελέχη που εποπτεύουν Γραμματείς.
  • Σε Γραμματείς Διοικητών, Προέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων και Ανωτάτων Στελεχών Διοίκησης / Διεύθυνσης.
  • Σε Γραμματείς όλων των επιπέδων τομέων επιχειρηματικών δράσεων Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Μονάδων Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Τραπεζών, Ο.Τ.Α., Μονάδων Υγείας.
  • Σε Επιχειρηματίες ΜΜΕ και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που διαχειρίζονται οι ίδιοι τη γραμματειακή στήριξη.
  • Σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ιδιωτικών Σχολών Γραμματέων.
Εξετάσεις και Πιστοποιητικό

Προκειμένου να λάβετε μέρος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση θα πρέπει να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα Certified Secretaries & Management Assistants που διοργανώνεται από την Q-Training. Το πρόγραμμα είναι μακροχρόνιο Part Time και συνδυάζει παρακολουθήσεις ειδικών sessions και προσωπικής μελέτης. Η παρακολούθηση του προγράμματος δεν είναι υποχρεωτική για την πιστοποίηση αλλά σας βοηθάει να μειώσετε τον χρόνο της προσωπικής σας μελέτης.

Το συνολικό κόστος για την πιστοποίηση ανέρχεται στο ποσό των €190 (εξέταστρα €170 και πιστοποιητικό €20). Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην πιστοποίηση και για να δείτε περισσότερες πληροφορίες (agenda, ημερομηνίες και χώρος διεξαγωγής κλπ.) πατήστε εδώ.

Oi πρώτες Πιστοποιημένες CSMAs στην Ελλάδα από την Q-Training

Οφείλουμε να συγχαρούμε τις Κυρίες που Πρώτες στην Ελλάδα απέκτησαν την πιστοποίηση Certified Secretary Management Assistants (CSMA). Μέχρι σήμερα περισσότερες από 600 Βοηθοί Διοίκησης έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση CSMA.

Ύλη Πιστοποίησης ΕλαχιστοποίησηΕκτύπωση  

Πατήστε εδώ προκειμένου να δείτε το έντυπο με την αναλυτική εξεταζόμενη ύλη που αποτελεί την βάση για προετοιμασία για την πιστοποίηση. Πατήστε εδώ για να δείτε το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην πιστοποίηση.

Η πιστοποίηση προσφέρεται από την Εταιρία:

Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΕλαχιστοποίησηΕκτύπωση  

Στοιχεία επικοινωνίας με τους διαχειριστές του Secretaries.gr: Τηλ. Κέντρο 210 9244468 / 210 4133330  e-mail: info@secretaries.gr Fax. 210 9244510

Copyright © 2009 by DOOR Greece Training & Consulting. All rights Reserved.  NKSolutions
Όροι Χρήσης | Δήλωση Προστασίας Δεδομένων