| Εγγραφή      
Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants) ΕλαχιστοποίησηΕκτύπωση   Δημοσίευση  

Δημόσιες Σχέσεις - Επένδυση με πολλαπλά οφέλη (Διάρκεια 16 ώρες)

 

Σκοπός

H διαχείριση της εταιρικής εικόνας και φήμης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα σε επιχειρήσεις ιδιωτικού αλλά και δημοσίου δικαίου .Για να μπορεί η επιχείρηση να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα καλό προφίλ απαιτείται σωστή κατανόηση της ωφελιμότητας του στρατηγικού σχεδιασμού των Δημοσίων Σχέσεων αλλά γνώσεις ώστε να μπορεί το αρμόδιο στέλεχος να κατηγοριοποιεί και να διαχειρίζεται τα θέματα ανάλογα με το βαθμό προτεραιότητας και τους στόχους της εταιρίας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξεταστούν όλα τα παραπάνω θέματα και να γίνει δημιουργική συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και εμπειριών πάνω σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων.

Που απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να γνωρίσουν την επαγγελματική εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων ή να ενημερωθούν για την μορφή και την ποιότητα των υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων που η επιχείρησή τους μπορεί και πρέπει να «απολαμβάνει».

Περιεχόμενο

  • Ορισμός και περιεχόμενο των Δημοσίων Σχέσεων
  • Οι Δημόσιες Σχέσεις στο επικοινωνιακό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης
  • Τα οφέλη που εξασφαλίζονται από την εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων
  • Ομάδες Κοινού – η διαμόρφωση της Κοινής Γνώμης
  • Κύρος και εικόνα – Τάσεις και στάσεις ομάδων κοινού
  • Στρατηγική και Προγραμματισμός Δημοσίων Σχέσεων
  • Εξειδικευμένες εφαρμογές, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Ειδικές Εκδηλώσεις
  • Μέθοδοι αξιολόγησης – Μέτρηση Αποτελεσμάτων
  • Ασκήσεις, video, Case analysis 
Χρήσιμες Πληροφορίες

 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας με τους διαχειριστές του Secretaries.gr: Τηλ. Κέντρο 210 9244468 / 210 4133330  e-mail: info@secretaries.gr Fax. 210 9244510

Copyright © 2009 by DOOR Greece Training & Consulting. All rights Reserved.  NKSolutions
Όροι Χρήσης | Δήλωση Προστασίας Δεδομένων