| Εγγραφή      
Σεμινάριο Συναισθηματικης Νοημοσύνης για Γραμματείς και Top Management Assistants ΕλαχιστοποίησηΕκτύπωση   Δημοσίευση  

Μοντέλο Γραμματέως συναισθηματικού προτύπου και το απαιτούμενο υπόβαθρο δεξιοτήτων γραμματέως Οργανισμών/Επιχειρήσεων με οπτική διηνεκούς επιτυχίας (Διάρκεια 20 ώρες)

  

Σκοπός
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, απευθύνεται σε Στελέχη Γραμματειακής Υποστήριξης (Executive & Top Management Assistants και συγκεκριμένα σε:
 • Receptionists
 • Στελέχη υποστήριξης Τηλεφωνικών Κέντρων
 • Γραμματείς
 • Γραμματείς τμημάτων
 • CEOs Personal Assistants
 • Γραμματείς – Assistants Γενικών Διευθυντών
 • Γραμματείς – Assistants Διευθύνοντος Συμβούλου
 • Top Management Assistants
Που απευθύνεται

Πρόκειται για ένα από τα πληρέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα της αγοράς που βασίζεται σε προγράμματα σχολών Γραμματέων Πανεπιστημίων του Εξωτερικού και φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που παρουσιάζεται στην Εκπαίδευση Γραμματέων στην Ελληνική αγορά. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκομίσουν 

Περιεχόμενο

Μέρος 1ο:

Προπαίδευση Γραμματέως σε θέματα γενικής (λειτουργίες management, risk, change & crisis management) και ειδικής φύσεως (οργανωσιακή διάρθρωση, διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων, ρόλος, επιχειρηματικές αξίες, καινοτομία, δημιουργικότητα)

Μέρος 2ο:

 • Προδιαγραφές Απαιτήσεων Εργασίας (Job Specification) Γραμματείας Συναισθηματικού Προτύπου Συναισθηματικές Ικανότητες, Δεξιότητες Γραμματέως, Συμπεριφορές Γραμματέως (Διεκδικητική, απαθής, επιθετική συμπεριφορά) 
 • Μεθοδολογία διάχυσης συναισθηματικού προτύπου σε καθοριστικής σημασίας καθημερινές “Κοινωνικές Δεξιότητες” Γραμματέως (διαχείριση του χρόνου, διαχείριση διαφωνιών-συγκρούσεων, Γλώσσα σώματος, συναισθηματική νοημοσύνη,) .
 • Μεθοδολογία αντιμετώπισης από την Γραμματέα θεμάτων στήριξης που απορρέουν από ανάθεση μέσω κοινωνικών δεξιοτήτων συναισθηματικού προτύπου (Λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση λαθών, ομαδική εργασία)

Μέρος 3ο:

Μελέτη Περιπτώσεων, Ομαδικές-Ατομικές Ασκήσεις.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας με τους διαχειριστές του Secretaries.gr: Τηλ. Κέντρο 210 9244468 / 210 4133330  e-mail: info@secretaries.gr Fax. 210 9244510

Copyright © 2009 by DOOR Greece Training & Consulting. All rights Reserved.  NKSolutions
Όροι Χρήσης | Δήλωση Προστασίας Δεδομένων