| Εγγραφή      
Agenda - Αναλυτική Θεματολογία

To 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 2008 σας προσφέρει την δυνατότητα να επιλέξετε το Track με την θεματολογία που σας ενδιαφέρει. Δείτε παρακάτω την αναλυτική θεματολογία και τα σημεία που θα καλύψει η κάθε παρουσίαση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  210 9244468  κα. Μπερεδήμα ή στείλτε e-mail στο info@secretaries.gr

Αναλυτική Περιγραφή Παρουσιάσεων

Βασικές Αρχές Επιρροής (Principles of Persuasion) / Δάσκος Αντώνιος

Τα τελευταία χρόνια τα θέματα επιρροής (Influence), βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη της δεξιότητας της επιρροής των Στελεχών τους. Η επιρροή χαρακτηρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες δεξιότητες, και τα δομικά στοιχεία που την συνθέτουν μελετώνται από μεγάλο αριθμό ερευνητών παγκοσμίως. Στην συγκεκριμένη παρουσίαση θα δείτε απλές και καθημερινές τεχνικές που σας βοηθούν να επηρεάζετε τους άλλους, ακούγοντας ή καλύτερα "αποσπώντας" την λέξη "Ναι" σε πολλά από τα αιτήματά σας. Η παρουσίαση στηρίζεται σε μελέτη υλικού από ερευνητές παγκοσμίου εμβέλειας στον τομέα της επιρροής.

Πρακτικές Συμβουλές  Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Event Management / Κατερίνα Ψαράκη

Η επιτυχημένη οργάνωση εκδηλώσεων είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την επιτυχημένη εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η οργάνωση εκδηλώσεων, αποτελεί μια ενέργεια προωθητική που συμβάλλει στην ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και ταυτότητας. Για αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τεχνικές που βοηθούν στον καλύτερο σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας εκδήλωσης. Πιο συγκεκριμένα, τεχνικές που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του σχεδίου οργάνωσης μιας εκδήλωσης και με όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, της διεξαγωγής και της αξιολόγησής της. 

Γυναίκες εργαζόμενες: Νομοθετικό πλαίσιο και πολιτικές, μέριμνα για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Περιεχόμενα εισήγησης:

 • Η σημερινή πραγματικότητα για την απασχόληση των γυναικών.
 • Απαγόρευση των διακρίσεων στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση.
 • Άμεσες και έμμεσες διακρίσεις και πρακτικά παραδείγματα από υπαρκτές περιπτώσεις. Ο βιολογικός παράγοντας
 • Τα «θετικά μέτρα» που λαμβάνονται για την ισότητα και η εισαγωγή «ποσοστώσεων» σε διαγωνισμούς για προσλήψεις.
 • Κυριότερα νομοθετικά μέτρα και μέτρα κοινωνικής πολιτικής για την προστασία και την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας (προστασία μητρότητας, άδεια φροντίδας παιδιού, γονική άδεια κ.λπ.).
 • Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας και συνέπειες. 
Συνοπτική-περιφραστική παρουσίαση εισήγησης: Η ισότητα και η ίση μεταχείριση εν γένει αποτελούν πάντα φλέγοντα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που καθίστανται διαρκώς επίκαιρα λόγω των συνεχών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό-κυρίως- αλλά και εθνικό επίπεδο. Συχνά οι αποφάσεις των δικαστηρίων έρχονται να ανατρέψουν και μάλιστα με τρόπο θεαματικό δεδομένα ετών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να συνειδητοποιεί κανείς ότι έχει δικαιώματα που θεωρούσε ως εκ των προτέρων μετέωρα. Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι να διασαφήσει βασικές έννοιες σχετικά με τη λεγόμενη «ισότητα των φύλων», την «ισότητα στις αμοιβές» κ.λπ., να σκιαγραφήσει τις (υποκρυπτόμενες) διακρίσεις και κυρίως να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με το ισχύον καθεστώς και τα δικαιώματά τους αναφορικά με τις δικαιούμενες άδειες όλων των ειδών που σχετίζονται με τη μέριμνα για τη διευκόλυνση δημιουργίας οικογένειας.

Τρείς Πραγματικές Δεξιότητες Ηγεσίας για την Αποτελεσματική Προσωπική Βοηθό / Μαρίνα Γιαρένη

Εισαγωγή

Δημιουργική Σκέψη & Συνεργασία: Συστάσεις
 • Δεξιότητα της Επιχειρηματικής Αντίληψης
 • Τι σημαίνει αυτή η δεξιότητα για την εργασία μου
 • Παράμετροι της δεξιότητας
 • Ασκήσεις … στην πράξη
Δεξιότητα της Δέσμευσης στα Αποτελέσματα
 • Ανάλυση της δεξιότητας
 • Δημιουργικές Ασκήσεις
 • Πραγματικά παραδείγματα
Τεχνογνωσία!
 • Διαθέτουμε;
 • Ασκήσεις … επί χάρτου

Stress Management & Διαχείριση Συναισθημάτων / Αναστασία Δούκα

Σήμερα το άγχος χαρακτηρίζεται από πολλούς ειδικούς, ως η Μάστιγα του Αιώνα μας, ως μία απειλή για την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, της ψυχικής και σωματικής ισορροπίας. Το κύριο χαρακτηριστικό του άγχους είναι ότι δεν έχει «συγκεκριμένη ταυτότητα» και γίνεται αντιληπτό όχι σε αρχικά στάδια, αλλά μεταγενέστερα από τις συνέπειές του. Η κύρια μέθοδος αντιμετώπισής του είναι η σωστή διαχείριση των δικών μας συναισθημάτων, η οριοθέτηση του εαυτού μας προς τους άλλους, έτσι ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις για την χαλιναγώγηση του άγχους, ως εκείνο προκαλείται από ποικίλους εξωγενείς παράγοντες. Ο σκοπός της παρουσίασης είναι με κέντρο τον εαυτό μας και δορυφόρους οτιδήποτε εντάσσεται γύρω από εμάς, η αντιμετώπιση του άγχους να γίνει από θεωρία πράξη. 

Βασικές Αρχές Διαπραγματεύσεων – Business Negotiations / Αντώνιος Δάσκος
Διαπραγματεύσεις :  Η δύναμη να κερδίζουμε περισσότερα. Ατέλειωτες ώρες και τεράστιοι πόροι αναλίσκονται για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, τίτλων. Μήπως όμως μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια αγνοείται το σημαντικότερο; Ο άνθρωπος! Όλες οι συναλλαγές, η επικοινωνία, η επαγγελματική και προσωπική επιτυχία εξαρτώνται από το πως διαχειριζόμαστε τους ανθρώπους. Διαχειρίζομαι σημαίνει όμως συναλλάσσομαι και συναλλάσσομαι σημαίνει πάντοτε διαπραγματεύομαι. Η διαπραγμάτευση είναι τεχνική δεν είναι τέχνη. Μέσα από το βιωματικό αυτό Workshop προσεγγίζουμε ανθρωποκεντρικά την διαπραγμάτευση και αναδεικνύουμε τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή διαπραγμάτευση, πάντοτε με γνώμονα την εμπειρία και την ικανότητα του/της κάθε συνέδρου.

Management Skills Workshop for Executive Secretaries / Αντώνης Πρόκος

Το δίωρο Workshop "Management Skills for Executive Secretaries" είναι ένα έντονο συμμετοχικό (Interactive)σεμινάριο που θα βοηθήσει τις συμμετέχουσες να

 • Συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της αποτελεσματικής επικοινωνίας, να ξεπερνούν επικοινωνιακά αδιέξοδα και να αντιμετωπίσουν την αυτόματη αντίσταση που δέχονται από συνεργάτες
 • Ανακτήσουν την πίστη των δυσαρεστημένων πελατών τους
 • Eπιτυγχάνουν σμφωνία σε περισσότερες διαπραγματεύσεις και με τα καλύτερα αποτελέσματα
 • Κατανοήσουν τη δύναμη της εμπλεκόμενης αναγνώσης στην παρακίνηση των εργαζομένων

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει ο εκπαιδευτικός οργανισμός Crestcom International. Ο Οργανισμός έχει έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δραστηριοποιείται σε 50 χώρες στον κόσμο. Τομέα εξειδίκευσης του οργανισμού αποτελεί η ανάπτυξη Ηγετικών και Διοικητικών ικανοτήτων. Ένα από τα δημοφιλέστερα προγράμματα της Εταιρίας είναι το πρόγραμμα “BULLETPROOF® MANAGER”, το οποίο είναι μεταφρασμένο σε 25 γλώσσες, είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ζωντανής και τηλεοπτικής παρουσίασης, που βασίζεται στην εμπλοκή, συμμετοχή, ομαδική εργασία και άμεση εφαρμογή της παρασχεθείσας γνώσης στο χώρο εργασίας. Πρόκειται για μια συνδυαστική μεθοδολογία εκπαίδευσης, που αποτελεί μια καινοτόμο απόκλιση από τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης.

Χρήσιμα Tips του Microsoft Office για Γραμματείς και σύντομη παρουσίαση του Office 2007 / Νικόλαος Καντζέλης

MS Outlook
 • Rules and Alerts
 • Ψηφιακή υπογραφή
 • Εξαγωγή δεδομένων
 • Backup δεδομένων (emails,contacts)
 • Βασικές Αρχές Επαγγελματικού e-mail
MICROSOFT WORD
 • Εισαγωγή Watermark
 • Track Changes
 • Δημιουργία Index
 • Δημιουργία Πίνακα Περιεχομένων
 • Μετατροπή κειμένου σε στήλες
 • Προστασία αρχείων
 • Mail Merge-Email Merge
 • Δημιουργία Οργανογράμματος
Microsoft Powerpoint
 • Βασικά συστατικά στοιχεία μιας επιτυχημένης παρουσίασης
 • Παρουσίαση περιβάλλοντος εργασίας
 • Templates
 • Τρόποι προβολής των διαφανειών
 • Τρόποι εναλλαγής διαφανειών
 • Animations
Στα πλαίσια του Workshop θα γίνει και 30λεπτη παρουσίαση των νέων χαρακτηριστικών του Office 2007.

Δείτε σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Ομιλητών πατώντας εδώ.

Χορηγοί

Χορηγοί

 

 

 

 

 

Χορηγός Επικοινωνίας

Υποστηρικτές

               

  

 

 

 

 

Διοργάνωση

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants υποστηρίζει και προβάλλει το έργο της

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας με τους διαχειριστές του Secretaries.gr: Τηλ. Κέντρο 210 9244468 / 210 4133330  e-mail: info@secretaries.gr Fax. 210 9244510

Copyright © 2009 by DOOR Greece Training & Consulting. All rights Reserved.  NKSolutions
Όροι Χρήσης | Δήλωση Προστασίας Δεδομένων