| Εγγραφή      
Agenda - Αναλυτική Θεματολογία

To 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 2009 σας προσφέρει την δυνατότητα να επιλέξετε το Track με την θεματολογία που σας ενδιαφέρει. Δείτε παρακάτω την αναλυτική θεματολογία και τα σημεία που θα καλύψει η κάθε παρουσίαση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  210 9244468  κα. Μπερεδήμα ή στείλτε e-mail στο info@secretaries.gr

Αναλυτική Περιγραφή Παρουσιάσεων

Οι απόψεις καταξιωμένων CEOs και άλλων Στελεχών Top Management για το δικό τους "πρότυπο" αποτελεσματικής γραμματέως  / Δάσκος Αντώνιος

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα δείτε σε video τις απόψεις καταξιωμένων CEOs και άλλων υψηλόβαθμων Στελεχών Top Management Ελληνικών και Θυγατρικών Πολυεθνικών Επιχειρήσεων.

Οι σύγχρονες τάσεις στο εργασιακό περιβάλλον / Κωσταντίνος Γεωργικόπουλος

Εισαγωγή:
Ο συνεχώς μεταβαλλόμενος επιχειρηματικός κόσμος επηρεάζει άμεσα την λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και τον τρόπο που ο εργαζόμενος πρέπει να ανταποκρίνεται ανάλογα.
 
Είναι επιβεβαιωμένο ότι ο πλέον αποδοτικός συντελεστής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της κάθε εταιρείας είναι ο άνθρωπος, αυτό δε από την πλευρά των εταιρειών απαιτεί ώστε να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση και προσπάθεια για να διασφαλίσουν  τον καλύτερο τρόπο εντοπισμού, προσέλκυσης και παραμονής του προσωπικού τους.
 
Οι δε εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι συνεχώς ενήμεροι για τις καταστάσεις της αγοράς, να γνωρίζουν τις νέες απαιτήσεις των εταιρειών και να μπορούν να διερευνήσουν και να εντοπίσουν τις ποιο αξιόλογες εταιρείες, οργανώσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν ακολουθώντας μια πετυχημένη στρατηγική καριέρας.
 
Σκοπός:
Το session αυτό θα εξοπλίσει τα στελέχη / υπαλλήλους που θα το παρακολουθήσουν με νέες
γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις νέες απαιτήσεις διερεύνησης της σύγχρονης επιχειρηματικής αγοράς και του νέου περιβάλλοντος εργασίας.
 
Επίσης στοχεύει να αποκωδικοποιήσει και να παρουσιάσει μια πρακτική μορφή, να δώσει χρήσιμες συμβουλές, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου, της προσπάθειας και γενικά της απαιτούμενης επένδυσης για μια πετυχημένη επαγγελματική στρατηγική και καριέρα.
 
Θεματολογία Session
 • Η κατεύθυνση και οι τάσεις προς την αγορά του 2010
 • Βλέψεις στην Παγκόσμια αγορά
 • Η νέα Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Τι ζητάνε πλέον οι επιχειρήσεις – τι προσφέρει η αγορά
 • Το αποτελεσματικό e-recruiting
 • Παράγοντες επιτυχούς ένταξης στην εταιρεία
 • Τονέο κριτήριο (Emotional Intelligence - EQ)
 • Το μοντέλο ιδιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Ετοιμότητα την δύσκολη στιγμή : Βασικές Αρχές πρώτων Βοηθειών / Θεοχάρης Συνειφακούλης / Ειδικός Παθολόγος

Η συγκεμένη ενότητα προσφέρει τις βασικές αρχές παροχής πρώτης βοηθειών. Συγκεκριμένα στο session μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εξής ενότητες: 

 • Κύκλος Φροντίδας ασθενούς, Γενικοί κανόνες φροντίδας ασθενούς,
 • Προστασία διασώστη – θύματος/ ασθενούς
 • Αρχική Φροντίδα: απελευθέρωση & διάνοιξη αεραγωγού
 • Πρόληψη μετάδοσης ασθενειών (γάντια, μάσκες εμφυσήσεων),
 • Αντιμετώπιση πνιγμού από υγρό στοιχείο (π.χ. εμετός, πνιγμός στην θάλασσα)
 • Αντιμετώπιση πνιγμονής από στερεό και ημιστερεό υλικό
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 • Έλεγχος αιμορραγίας - αντιμετώπιση τραύματος
 • Θέση Ανάνηψης,
 • Καταπληξία (Σοκ),
 • Υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
 • Πως να καταλαβαίνετε αυτά που σας λένε οι άλλοι: Αποτελεσματικές τεχνικές βελτίωσης λεκτικής επικοινωνίας με προϊσταμένους, συνεργάτες, πελάτες και βασικοί κανόνες ενδο-εταιρικής συμπεριφοράς / Αλμπέρτος Αζαρία 

  Α. Στόχοι του Εργαστηρίου:
  1. Βελτίωση Λεκτικής Επικοινωνίας
  2. Αναβάθμιση Καθημερινής Ενδοεταιρικής Συμπεριφοράς
  3. Αναγνώριση Τεχνικών για Σωστές Οδηγίες
  4. Ελαχιστοποίηση των Λαθών
  5. Βελτίωση Συνεργασιών
  6. Αύξηση της Απόδοσης
   
  Β. Εκπαιδευτικά Εργαλεία που θα Χρησιμοποιηθούν:
  1.       Ice-Break Activities
  2.       Role-Play Activities
  3.       Μικρά Βιωματικά Workshops
  4.       Προβολή Μικρών σε Διάρκεια Βίντεο
  5.       Διαφάνειες-Παρουσίαση
  6.       Εκπαιδευτικές Ιστορίες
   
  Γ. Δομή του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου:
  ·       Ice-Break Activity (Δραστηριότητα γνωριμίας & αναγνώρισης σημαντικότητας λεκτικής επικοινωνίας)
  ·       Ορισμός της Λεκτικής Επικοινωνίας
  - ΕργαστήριοΛεκτικής Επικοινωνίας (Αυτοδιαγνωστικό)
  ·       Ο Ρόλος της Λεκτικής Επικοινωνίας
  ·       Η Ακρόαση
  -Τεστ Ακρόασης (Αυτοδιαγνωστικό)
  - Τα 5 Επίπεδα της Ακρόασης
  - 10 Μυστικά για Αποτελεσματική Ακρόαση
  - Οπτικοακουστικά Παραδείγματα Σωστής και Λανθασμένης Ακρόασης
  ·       Η Ομιλία
  - Ο Ρόλος της Φωνής
  - Τεστ Γνώσης της Φωνής (Αυτοδιαγνωστικό)
  - Τα 3 Βασικά Στοιχεία της Φωνής
  - Μικρές Πρακτικές Συμβουλές για τη Φωνή μας
  - 10 Μυστικά Καλής Ομιλίας
  ·       2 Πολύ Συχνά Προβλήματα των Γραμματέων στις Σύγχρονες Εταιρίες
  ·       Η Τέχνη της Σωστής Οδηγίας
  - Workshop Οδηγίας
  - Ποιος Φταίει;
  - 5 Βήματα για Σωστές Οδηγίες
  - Μικρό Διαφημιστικό Σποτ Λάθους Οδηγίας
  ·       Βασικοί Κανόνες Ενδοεταιρικής Συμπεριφοράς
  - Γραμματέας προς Προϊστάμενο
  - Γραμματέας προς Υφιστάμενο
  - Γραμματέας προς Πελάτη
  ·       Τα 3 ΜΕΓΑΛΑ Πρακτικά Μυστικά του Επαγγέλματος της Γραμματέως για να Λύνετε όλα τα Καθημερινά σας Προβλήματά
  - Μικρό Workshop Κατανόησης Σημασίας Χειρισμού της Επικοινωνίας
  ·       Γενική Ανακεφαλαίωση-Ερωτήσεις-Συμπεράσματα

  Σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο : Στάσεις - πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης. / Διονυσοπούλου Κωνσταντίνα, / Κακαρούμπα Αθανασία

  Η θεματολογία της συγκεκριμένης ενότητας θα περιλαμβάνει:
  • Τον ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες
  • Διαστάσεις και προσεγγίσεις του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης
  • Τα στάδια της σεξουαλικής παρενόχλησης
  • Τα χαρακτηριστικά των θυτών και θυμάτων
  • Οι επιπτώσεις της σεξουαλικής παρενόχλησης στα θύματα και στον εργασιακό χώρο
  • Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τη σεξουαλική παρενόχληση
  • Πολιτικές και πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο

   

  Ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων δυνάμει του ν. 3488/2006. Αγγέλη Χριστίνα, Ειδική επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη, Δικηγόρος.

  • Εισαγωγή.
  • Ο νόμος 3488/2006.
  • Ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα απαγόρευσης των διακρίσεων. Έννοιες άμεσης- έμμεσης διάκρισης.
  • Δικαιώματα γυναικών ως προς τις άδειες (κυήσεως, λοχείας, ανατροφής τέκνου).
  • Ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα παρακολούθησης και ελέγχου περιπτώσεων απολύσεων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.
  • Ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα παρακολούθησης και ελέγχου περιπτώσεων σεξουαλικής παρενοχλήσεως εργαζομένων.
  • Περιπτωσιολογία.
   

  Stress : Η θετική άγνωστη πλευρά του. / Αναστασία Δούκα

   

  Η παρουσίαση του συγκεκριμένου θέματος θα είναι καθαρά βιωματική και θα βασισθεί στις δικές σας εμπειρίες. Όλοι έχουμε κάποια ενημέρωση για τις αρνητικές συνέπειες του άγχους και έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιο εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου να αποκτήσουμε τα βασικά εφόδια για την αντιμετώπισή του. Λίγοι όμως γνωρίζουμε τα πραγματικά θετικά στοχεία του άγχους, τις ιδιότητες εκείνες που μας ενδυναμώνουν και μας καθιστούν εμπειρότερους και ωριμότερους, σε όλες τις εκφάνσεις τις ζωής μας. Με την ανασκόπηση των δικών σας εμπειριών, την ανάλυσή τους, βήμα προς βήμα, θα μπορέσετε να αναθεωρήσετε τις μέχρι τώρα αντιλήψεις σας για το άγχος και κατ' επέκταση να το απομυθοποιήσετε σαν έννοια και σαν εμπειρία.  

  Πνευματική Νοημοσύνη : H λεωφόρος της επιτυχίας    / Σοφία Ρούσσου 

  Θα δουλέψουμε βιωματικά πάνω στην Ανθρώπινη Νοημοσύνη που είναι πολυσύνθετη.
   
  Αφού προσεγγίσουμε τη Διανοητική Νοημοσύνη - IQ (IntelligenceQuotient) και τη Συναισθηματική Νοημοσύνη - EQ (EmotionalIntelligence) θα εστιαστούμε στην Πνευματική Νοημοσύνη - SQ (SpiritualIntelligence) που είναι έμφυτη σε όλους μας και θα έρθουμε σε επαφή με το απεριόριστο δυναμικό της.
   
  Το εγχειρίδιό μας θα είναι το σώμα μας και μέσα από αυτό θα εξερευνήσουμε τον αληθινό εαυτό μας στην ολότητά του. Ποιος κατοικεί στο σώμα μας; Κατοικεί η ατομικότητά μας ή ένα σύστημα πιέσεων, επιβολών & προβολών με τα οποία προσπαθούμε να συμμορφωθούμε; Ποιος δημιουργεί τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, την εργασία μας; Ποιος προσκαλεί την αποτυχία & την αβεβαιότητα; Μήπως το ασυνείδητο υλικό του φόβου, της αμφιβολίας, της ανασφάλειας και των ενοχών που είναι εγκλωβισμένο μέσα μας; 
   
  Στόχος μας είναι να έρθουμε σε επαφή με τις αόρατες περιοριστικές άμυνες που μπλοκάρουν τη ροή της δημιουργικότητας, της χαράς  & της επιτυχίας και με μερικές απλές τεχνικές και παραδείγματα να γνωρίσουμε βιωματικά τον εσωτερικό πνευματικό εαυτό μας που θα μεταμορφώσει τη ζωή μας στο σύνολό της.

   

  International Business Communication /Ρεγγίνα Ράινχαρντ

  Τα μυστικά της επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, face to face) σε διεθνές επίπεδο με προϊσταμένους, συναδέλφους ή πελάτες από άλλες χώρες θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της ενότητας. Συγκεκριμένα τα θέματα που θα αναφερθούν είναι τα εξής:

   

  Communciating on the phone – dos & don‘ts
  Pick-up the phone
  Make the other party wait…
  Greeting: name, title
  Etiquette – cultural differences!
  Listening & offering vs talking
  Taking a message
  Forwarding  & good-bye 

   

  Communciating by email – dos & don‘ts
  Greeting: name (first/family) & title
  First sentence(s) – cultural differences!
  Direct & indirect communication
  Promises
  Last sentence(s)
  Signature

   

  Communciating face-to-face – dos & don‘ts
  Greeting: name (first/family) & titles
  Body language: handskake, bowing, touching guestures, smiling, eye contact
  Gender, relationship/task, hirachy orientation
  Intuition, common sense, humor
  Good-bye

   

  Εν μέσω κρίσης και ανεργίας ..... (α. Περιζήτητα Επαγγέλματα)=[(β. Γραμματεύς) + (γ. Νέες απαιτήσεις εργοδοτών) + (δ. Νέες προϋποθέσεις από πλευράς εργοδοτών για την άσκηση του επαγγέλματος)]. Τα μέλη αυτής της εξίσωσης σας ενδιαφέρουν. Για αυτό ελάτε να το συζητήσουμε προκειμένου να ενεργοποιηθείτε. / Ηλίας Τζαννής

  Το συγκεκριμένο session αποτελείται από δύο ενότητες: 
  Ενότητα 1η : Διάρκεια 1 Ώρα 
  α: Δημοσκοπήσεις 2009 για το επάγγελμα Γραμματέως.
  β: Το επάγγελμα Γραμματέως

  • Η πρώτη φάση πιστοποίησης επαγγέλματος, του Ε.Κε.Πις. σήμερα
  • Η επικείμενη δεύτερη φάση πιστοποίησης  επαγγέλματος, ( ανώτερο επίπεδο ), Γραμματεύς  Διεύθυνσης.
  • Η πιστοποίηση Γραμματέων, μέσω του Τεχνοβλαστού ACTA του ΑΠΘ, με CSMA.
  • Η πρόταση δημιουργίας Εθνικού Προτύπου «Γραμματείας Διοίκησης » στον ΕΛΟΤ.

  γ: Ανάλυση νέων δεξιοτήτων, με έμφαση στο συναισθηματικό ηγετικό πρότυπο,  για προσαρμογή σε εργασιακό
      περιβάλλον αβεβαιότητας  και συνεχών αλλαγών, που απαιτούν οι  εργοδότες πλέον  ( Οργανισμοί/ Επιχειρήσεις )
      για την κάλυψη θέσεων Γραμματέων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν – σε συνεργασία μαζί της - την κρίση.
  δ: Ανάλυση των νέων προϋποθέσεων, που απαιτούνται από πλευράς εργοδοσίας, για ορθολογική άσκηση του
      επαγγέλματος,  με έμφαση  στο  ανοιχτό  Management  κατά την ανάθεση των καθηκόντων, την υποχρέωση της
      δια βίου εκπαίδευσης  σε σύγχρονα θέματα, την ανάπτυξη/εξέλιξη Γραμματέων και την καταβολή αμοιβών
      σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του επαγγέλματος.

  Ενότητα 2η : Διάρκεια 1 Ώρα

  Ερωτήματα συμμετεχόντων και απαντήσεις ομιλητή (Διάρκεια 1 Ώρα)

  Microsoft PowerPoint : Λάθη που πρέπει να αποφεύγονται για αποτελεσματικές παρουσιάσεις & χρήσιμα Tips.  / Νικόλαος Καντζέλης

  Στο συγκεκριμένο session θα παρουσιαστούν τα βασικά δομικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής παρουσίασης. Συγκεκριμένα τα θέματα που θα αναλυθούν είναι τα εξής:

  • Βασικοί κανόνες διαμόρφωσης Master Slide
  • Διεθνή πρότυπα αποτελεσματικού slide
  • Μέγεθος Font
  • Αριθμός Λέξεων
  • Αριθμός Προτάσεων
  • Τρόποι διαμόρφωσης των slides με στόχο την διατήρηση της προσοχής του ακροατηρίου
  • Διαμόρφωση slide με βάση τις ιδιαιτερότητες αφομοίωσης της γνώσης από τους ενήλικες
  • Χρήσιμα Tips
  • Εκτελέσιμες Παρουσιάσεις
  • Black / White Screen
  • Δομής μια αποτελεσματικής Παρουσίασης (απαραίτητα slide σε κάθε παρουσίαση)
  • Ο ρόλος των notes
  • Τι πρέπει να ετοιμάζουμε για το ακροατήριο και τι για τον παρουσιαστή
  • Χρήσιμα Tips
  Σεβασμός: Θέτωντας υγιή όρια στην εργασία / Κατερίνα Κανελλίδου
   
  Εχετε αισθανθεί ότι ο ρόλος σας είναι υποτιμημένος; Ακροβατείτε συχνά στην προσπάθειά σας να ισορροπήσετε μεταξύ ασαφών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, και παρενοχλήσεων, σε ένα περιβάλλον που σας βλέπει περισσότερο σαν προέκταση του υπολογιστή, πάντα διαθέσιμο ανεξαρτήτως ωραρίου και χωρίς διαμαρτυρίες; Αγωνίζεστε για μια καλύτερη αντιμετώπση;
  Εχετε στόχο την καταξίωσή σας σε ένα περιβάλλον που συχνά υποτιμά το ρόλο σας;

  Σε αυτό το δίωρο θα ασχοληθούμε με τις έννοιες:

  • Σεβασμός
  • Αυτο – σεβασμός
  • Ορια
  Και το ρόλο τους στις εργασιακές σχέσεις
   

  Θα εξετάσουμε:

  • Τεχνικές για τη δημιουργία σεβασμού
  • Ανάλυση των προσωπικών κριτηρίων
  • Διερεύνιση των προσωπικών ορίων
  • Στρατηγικές για τη θέσπιση ορίων
  μέσα από μια διαδραστική συμμετοχική διαδικασία.

  And the winner is ..... / Ντόλη Καλημέρη

  Το σύγχρονο σύμβολο της γραμματέως που ξέρει να αντιμετωπίζει νίκες και ήττες στον λαβύρινθο της καθημερινότητας, ο αγώνας για την κυριαρχία απέναντι στις προκαταλήψεις όχι μόνο από την πλευρά των μάνατζερς αλλά και των συναδέλφων και η πρέπουσα στάση, η ευελιξία και οι χειρισμοί, η ομαδική δουλειά, η ανάγκη της συνεχούς εκπαίδευσης, οι προσδοκίες και τα περιθώρια εξέλιξης των γραμματέων, οι πρωτοβουλίες, η επιμονή για τη επιτυχία και την νίκη αλλά καμμιά φορά και η παραίτηση, και μετά... το σπίτι..., οι υποχρεώσεις ..
  Όλα αυτά και άλλα τόσα θα συζητηθούν σε ένα φόρουμ απόψεων, προκειμένου να οριοθετηθεί το πλαίσιο ενός σύγχρονου Ανώτερου Στελέχους όπως είναι η Ελληνίδα Βοηθός Διοίκησης.

  Δείτε σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Ομιλητών πατώντας εδώ.

  Χορηγοί

  Χορηγοί

   

   

   

   

   

  Χορηγός Επικοινωνίας

  Υποστηρικτές

                 

    

   

   

   

   

  Διοργάνωση

  Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants υποστηρίζει και προβάλλει το έργο της

  Επικοινωνία

  Στοιχεία επικοινωνίας με τους διαχειριστές του Secretaries.gr: Τηλ. Κέντρο 210 9244468 / 210 4133330  e-mail: info@secretaries.gr Fax. 210 9244510

  Copyright © 2009 by DOOR Greece Training & Consulting. All rights Reserved.  NKSolutions
  Όροι Χρήσης | Δήλωση Προστασίας Δεδομένων