| Εγγραφή      
SiteMap-Secretaries.gr
Καλώς ήλθατε στο Portal των Βοηθών Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants) Portal για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants)
Νέα & Ειδήσεις Νέα & Ειδήσεις
Συνέδριο 2007 - Χώρος Φιλοξενείας Βρείτε πληροφορίες για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistats
Συνέδριο 2007 - Δήλωση Συμμετοχής Δείτε πληροφορίες σχετικά με την Δήλωση Συμμετοχής για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
Διοργάνωση Δείτε πληροφορίες για τους Διοργανωτές του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γραμματέων & Top Management Assistants
3o Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων &Top Management Assistants 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων &Top Management Assistants
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
Τελευταία Νέα Τελευταία Νέα
Pre-Conference Workshop Pre-Conference Workshop
Agenda 2009 Agenda 4ου Συνεδρίου Γραμματέων & Top Management Assistants
Agenda - Θεματολογία Ομιλιών Agenda - Θεματολογία Ομιλιών
Ομιλητές 2009 Ομιλητές 2009
Σε ποιούς απευθύνεται Σε ποιούς απευθύνεται
Στόχος Συνεδρίου 2009 Στόχος Συνεδρίου 2009
Χώρος Διεξαγωγής Χώρος Διεξαγωγής
Αξία Συμμετοχής 2009 Αξία Συμμετοχής 2009
Δήλωση Συμμετοχής 2009 Δήλωση Συμμετοχής 2009
Διοργανωτής Συνεδρίου 2009 Διοργανωτής Συνεδρίου 2009
Φωτογραφίες 2009 Κεντρικό Session Φωτογραφίες 2009 Κεντρικό Session
Νικήτριες Κληρώσεων Νικήτριες Κληρώσεων
Agenda : 1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων και Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος Agenda : 1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων και Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος
1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος 2010 1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος
1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος 1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος
1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος 1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος
1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος 1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος
1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος 1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος
1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος 1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος
1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος 1η Συνάντηση Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants) Βορείου Ελλάδος
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
Νέα, Ειδήσεις και Δώρα του Συνεδρίου 2010 Νέα, Ειδήσεις και Δώρα του Συνεδρίου 2010
Το συνέδριο απευθύνεται σε Το συνέδριο απευθύνεται σε
Στόχοι Συνεδρίου 2010 Στόχοι Συνεδρίου 2010
Agenda 2010 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
Ομιλητές Συνεδρίου 2010 Ομιλητές Συνεδρίου 2010
Θεματολογία Ομιλιών Συνεδρίου 2010 Θεματολογία Ομιλιών Συνεδρίου 2010
Χώρος Διεξαγωγής Συνεδρίου 2010 Χώρος Διεξαγωγής Συνεδρίου 2010
Αξία Συμμετοχής 2010 Αξία Συμμετοχής 2010
Δήλωση Συμμετοχής 2010 Δήλωση Συμμετοχής 2010
Διοργάνωση Συνεδρίου 2010 Διοργάνωση Συνεδρίου 2010
Νικήτριες Κληρώσεων Δώρων Νικήτριες Κληρώσεων Δώρων
Παρουσιάσεις και Extra Υλικό 2010 Παρουσιάσεις και Extra Υλικό 2010
Φωτογραφίες 2010 Κεντρικό Session Φωτογραφίες 2010 Κεντρικό Session
Φωτογραφίες 2010 Εκθεσιακός Χώρος Φωτογραφίες 2010 Εκθεσιακός Χώρος
Φωτογραφίες 2010 Περίπτερα Χορηγών Φωτογραφίες 2010 Περίπτερα Χορηγών
Φωτογραφίες 2010 Ομιλητές Φωτογραφίες 2010 Ομιλητές
Φωτογραγραφίες 2010 Στελέχη Q-Training Φωτογραγραφίες 2010 Στελέχη Q-Training
Φωτογραφίες 2010 Παράλληλα Tracks Φωτογραφίες 2010 Παράλληλα Tracks
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
Agenda 2011 Agenda 2011
Που απευθύνεται στο συνέδριο Που απευθύνεται στο συνέδριο
Στόχοι Συνεδρίου 2011 Στόχοι Συνεδρίου 2011
Ομιλητές 2011 Ομιλητές 2011
Αναλυτική θεματολογία Παρουσιάσεων Αναλυτική θεματολογία Παρουσιάσεων
Χώρος Διεξαγωγής Συνεδρίου 2011 Χώρος Διεξαγωγής Συνεδρίου 2011
Αξία Συμμετοχής Συνεδρίου 2011 Αξία Συμμετοχής Συνεδρίου 2011
Διοργανωτής Συνεδρίου 2011 Διοργανωτής Συνεδρίου 2011
Δήλωση Συμμετοχής 2011 Δήλωση Συμμετοχής 2011
Φωτογραφίες Κεντρικού Session Φωτογραφίες Κεντρικού Session
Φωτογραφίες Ομιλητών Φωτογραφίες Ομιλητών
Φωτογραφίες Περιπτέρων Χορηγών Φωτογραφίες Περιπτέρων Χορηγών
Φωτογραφίες Παράλληλων Tracks Φωτογραφίες Παράλληλων Tracks
Νικήτριες Κληρώσεων 2011 Νικήτριες Κληρώσεων 2011
Παρουσιάσεις Συνεδρίου 2011 Παρουσιάσεις Συνεδρίου 2011
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
Agenda 2012 : 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants Agenda 2012 : 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants : Απευθύνεται 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants : Απευθύνεται
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants : Οφέλη Συνεδρίου 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants : Οφέλη Συνεδρίου
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματέων & Top Management Assistants
Θεματολογία Συνεδρίου 2012 Θεματολογία Συνεδρίου 2012
Χώρος Διεξαγωγής Συνεδρίου 2012 Χώρος Διεξαγωγής Συνεδρίου 2012
Αξία και Δήλωση Συμμετοχής στο Συνέδριο 2012 Αξία και Δήλωση Συμμετοχής στο Συνέδριο 2012
Διοργανωτής Συνεδρίου 2012 Διοργανωτής Συνεδρίου 2012
Executive Secretary Best Practices Executive Secretary Best Practices
Έρευνα Κλάδου Βοηθών Διοίκησης Έρευνα Κλάδου Βοηθών Διοίκησης
Τελευταία Νέα του Συνεδρίου Τελευταία Νέα του Συνεδρίου
Παρουσιάσεις Συνεδρίου 2012 Παρουσιάσεις Συνεδρίου 2012
2012 Φωτογραφίες Κεντρικού Session 2012 Φωτογραφίες Κεντρικού Session
2012 Φωτογραφίες Εκθεσιακού Χώρου 2012 Φωτογραφίες Εκθεσιακού Χώρου
2012 Φωτογραφίες Βράβευσης 2012 Φωτογραφίες Βράβευσης
2012 Φωτογραφίες Ομιλητών 2012 Φωτογραφίες Ομιλητών
2012 Track A 2012 Track A
2012 Track B 2012 Track B
2012 Track D 2012 Track D
Πιστοποιήσεις για Βοηθούς Διοίκησης Πιστοποιήσεις για Βοηθούς Διοίκησης
Πιστοποίηση Certified Secretary Management Assistant (CSMA) Πιστοποίηση Certified Secretary Management Assistant (CSMA)
Πιστοποίηση Certified Administrative Professional Greek Stenotypist (GAPGrS) Πιστοποίηση Certified Administrative Professional Greek Stenotypist (GAPGrS)
Πιστοποίηση Certified Professional Secretary (CPS) Πιστοποίηση Certified Professional Secretary (CPS)
Προγραμματισμένα Σεμινάρια Δείτε όλα τα προγραμματισμένα σεμινάρια για Γραμματείς και Top Management Assistants
Webinars για Γραμματείς και Top Management Assistants Webinars για Γραμματείς και Top Management Assistants
Πλήρης Κατάλογος Γενικών Σεμιναρίων Πλήρης Κατάλογος Γενικών Σεμιναρίων για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς, Top Management Assistants, Receptionists, Personal Assistants)
Σεμινάριο Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) Σεμινάριο Certified Secretaries Management Assistants (CSMA)
Πιστοποίηση Certified Administrative Professional Greek Stenotypist (CAPGrS) Πιστοποίηση Certified Administrative Professional Greek Stenotypist (CAPGrS)
Σεμινάριο Certified Professional Secretaries (CPS) Σεμινάριο Certified Professional Secretaries (CPS)
Σεμινάριο Η Executive Γραμματέας - Personal Assistant Σεμινάριο Η Executive Γραμματέας - Personal Assistant
Σεμινάριο Η αποτελεσματική Receptionist Σεμινάριο Η αποτελεσματική Receptionist
Σεμινάριο Μοντέλο Γραμματείας Συναισθηματικού Προτύπου Σεμινάριο συναισθηματικής νοημοσύνης για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς & Top Management Assistants)
Σεμινάριο Time Management - Διαχείριση Επαγγελματικού Χρόνου για Γραμματείς Σεμινάριο Time Management - Διαχείριση Επαγγελματικού Χρόνου για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς & Top Management Assistants)
Σεμινάριο Σύγχρονες Τεχνικές Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς) Σεμινάριο Σύγχρονες Τεχνικές Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης για Γραμματείς και Top Management Assistants
Σεμινάριο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants) Σεμινάριο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants
Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις : Επένδυση με πολλαπλά οφέλη Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants)
Σεμινάριο Event Management - Διοργάνωση Εκδηλώσεων Σεμινάριο Event Management - Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Σεμινάριο Τεχνικές Βελτίωσης Λεκτικής και μη Λεκτικής Επικοινωνίας Σεμινάριο Τεχνικές Βελτίωσης Λεκτικής και μη Λεκτικής Επικοινωνίας
Σεμινάριο τα μυστικά του image making στην πράξη για Γραμματείς και Top Management Assistants Σεμινάριο τα μυστικά του image making στην πράξη για Γραμματείς και Top Management Assistants
Σεμινάριο αποτελεσματική τηλεφωνική επικοινωνία για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants) Σεμινάριο αποτελεσματική τηλεφωνική επικοινωνία για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants)
Σεμινάριο Εμπορικά Αγγλικά για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς & Top Management Assistants) Σεμινάριο Εμπορικά Αγγλικά για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς & Top Management Assistants)
Σεμινάριο Ο ρόλος της αποτελεσματικής Γραμματέως-Βοηθού Διοίκησης στην Φιλοξενία Επισκεπτών – Hospitality & Business Visitors’ Management Ο ρόλος της αποτελεσματικής Γραμματέως-Βοηθού Διοίκησης στην Φιλοξενία Επισκεπτών – Hospitality & Business Visitors’ Management
Σεμινάριο Διαχείριση του στρες και προαγωγή της υγείας στην εργασία Σεμινάριο Διαχείριση του στρες και προαγωγή της υγείας στην εργασία
Σεμινάρια Νέων Τεχνολογιών για Γραμματείς Σεμινάρια Νέων Τεχνολογιών για Γραμματείς
Σεμινάριο Advanced Office για Γραμματείς & Top Management Assistants Σεμινάριο Advanced Office για Γραμματείς & Top Management Assistants
Σεμινάριο Εκτύπωση ομαδικής αλληλογραφίας (mail merge) και ετικετών (labels) Σεμινάριο Εκτύπωση ομαδικής αλληλογραφίας (mail merge) και ετικετών (labels)
Σεμινάριο Advanced Outlook για Γραμματείς Σεμινάριο Advanced Outlook για Γραμματείς
Σεμινάριο Advanced PowerPoint για Γραμματείς Σεμινάριο Advanced PowerPoint για Γραμματείς
Σεμινάριο Εισαγωγή στο Microsoft Project για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants) Σεμινάριο Εισαγωγή στο Microsoft Project για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants)
Σεμινάριο Διαχείριση δεδομένων στο Excel (ταξινόμηση, αφαίρεση διπλοεγγραφών, φίλτρα δεδομένων, συναρτήσεις δεδομένων) Σεμινάριο Διαχείριση δεδομένων στο Excel (ταξινόμηση, αφαίρεση διπλοεγγραφών, φίλτρα δεδομένων, συναρτήσεις δεδομένων)
Σεμινάριο Χρήσιμες Συναρτήσεις του Excel για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς & Top Management Assistants) Σεμινάριο Χρήσιμες Συναρτήσεις του Excel για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς & Top Management Assistants)
Σεμινάριο Office 2007 : Νέα Χαρακτηριστικά Σεμινάριο Office 2007 : Νέα Χαρακτηριστικά για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς & Top Management Assistants)
Σεμινάριο SMS Marketing : Ομαδική αποστολή SMS Σεμινάριο SMS Marketing : Ομαδική αποστολή SMS
Σεμινάριο βασικές αρχές επεξεργασίας εικόνας με το Photoshop Σεμινάριο βασικές αρχές επεξεργασίας εικόνας με το Photoshop
Δημιουργία και αντιγραφή CD δεδομένων και κατασκευής ετικετών με τον Windows Explorer και το Nero Δημιουργία και αντιγραφή CD δεδομένων και κατασκευής ετικετών με τον Windows Explorer και το Nero
Σεμινάριο Διαχείριση αρχείων στα Windows και Windows Explorer Σεμινάριο Διαχείριση αρχείων στα Windows και Windows Explorer
Σεμινάριο Συνδεσμολογία H/Y (Desktop & Laptop) και περιφερειακών συσκευών για Βοηθούς Διοίκησης Σεμινάριο Συνδεσμολογία H/Y (Desktop & Laptop) και περιφερειακών συσκευών για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants)
Σεμινάριο Η χρήση των έξυπνων κινητών (Pocket PCs). Δυνατότητες και βασικά χαρακτηριστικά Σεμινάριο Η χρήση των έξυπνων κινητών (Pocket PCs). Δυνατότητες και βασικά χαρακτηριστικά
Σεμινάριο Η πρώτη επαφή με την Microsoft Access Σεμινάριο Η πρώτη επαφή με την Microsoft Access
Σεμινάριο Αυτόματη και ψηφιακή εισαγωγή των Business cards στο outlook Σεμινάριο Αυτόματη και ψηφιακή εισαγωγή των Business cards στο outlook
Σεμινάριο Πρώτη γνωριμία με μια εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σεμινάριο Πρώτη γνωριμία με μια εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς & Top Management Assistants)
Σεμινάριο Ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και επιχειρησιακών ροών εργασίας (Document & Workflow Management) Σεμινάριο Ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και επιχειρησιακών ροών εργασίας (Document & Workflow Management) για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς & Top Management Assistants)
Σεμινάριο Σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης/ανάκτησης χαρτώων αρχείων & φύλαξη τους από τρίτους. Προϋποθέσεις, απαιτήσεις και κόστη Σεμινάριο Σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης/ανάκτησης χαρτώων αρχείων & φύλαξη τους από τρίτους. Προϋποθέσεις, απαιτήσεις και κόστη
Σεμινάριο Αποστολή & Λήψη Fax από τον H/Y με το WinFax Pro Σεμινάριο Αποστολή & Λήψη Fax από τον H/Y με το WinFax Pro
Σεμινάριο Ηλεκτρονικής καταγραφής, επεξεργασίας και απομαγνητοφώνησης συναντήσεων με την χρήση MP3 recorder για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants) Σεμινάριο Ηλεκτρονικής καταγραφής, επεξεργασίας και απομαγνητοφώνησης συναντήσεων με την χρήση MP3 recorder για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants)
Σεμινάριο Συστήματα ψηφιοποίησης εγγράφων Σεμινάριο Συστήματα ψηφιοποίησης εγγράφων. Μετατροπή από και σε .PDF αλλά και συστήματα μετατροπής hard copy κειμένων σε μορφή .doc
Σεμινάριο Συστήματα ηλεκτρονικής μετάφρασης κειμένων Σεμινάριο Συστήματα ηλεκτρονικής μετάφρασης κειμένων
Σεμινάριο Χαμηλού κόστους επικοινωνία με το εφαρμογές πληροφορικής (Skype, MSN) για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants) Σεμινάριο Χαμηλού κόστους επικοινωνία με το εφαρμογές πληροφορικής (Skype, MSN) για Βοηθούς Διοίκησης (Γραμματείς και Top Management Assistants)
Σεμινάριο Εταιρικό και προσωπικό Social Networking (Facebook, Xing, Twitter, blogs) Σεμινάριο Εταιρικό και προσωπικό Social Networking (Facebook, Xing, Twitter, blogs)
Σεμινάριο Έξυπνα Εργαλεία Πληροφορικής και gadget για την καθημερινότητα της Βοηθού Διοίκησης (sendit, synctoy, teamviewer κλπ.) Σεμινάριο Έξυπνα Εργαλεία Πληροφορικής και gadget για την καθημερινότητα της Βοηθού Διοίκησης (sendit, synctoy, teamviewer κλπ.)
Mini Seminars - Ταχύρυθμα Σεμινάρια Mini Seminars - Ταχύρυθμα Σεμινάρια
Σεμινάριο Powerpoint 2007 Νέα Χαρακτηριστικά Σεμινάριο Powerpoint 2007 Νέα Χαρακτηριστικά
Σεμινάριο Δημιουργίας και σύνταξης δελτίου τύπου Σεμινάριο Δημιουργίας και σύνταξης δελτίου τύπου
Σεμινάριο Ομαδική Αποστολή SMS Σεμινάριο Ομαδική Αποστολή SMS
Σεμινάριο PowerPoint 2007 : Νέα Χαρακτηριστικά Σεμινάριο PowerPoint 2007 : Νέα Χαρακτηριστικά
Σεμινάριο Word 2007 Νέα Χαρακτηριστικά Σεμινάριο Word 2007 Νέα Χαρακτηριστικά
Σεμινάριο Excel 2007 Νέα Χαρακτηριστικά Σεμινάριο Excel 2007 Νέα Χαρακτηριστικά
Σεμινάριο Outlook 2007 Σεμινάριο Outlook 2007
Σεμινάριο Πρώτες Βοήθειες σε παιδιά Σεμινάριο Πρώτες Βοήθειες σε παιδιά
Σεμινάριο ανάλυση προσωπικού προφίλ με το DiSC Σεμινάριο ανάλυση προσωπικού προφίλ με το DiSC
Σεμινάριο Δημιουργίας Blog (Ατομικού, Εταιρικού) Σεμινάριο Δημιουργίας Blog (Ατομικού, Εταιρικού)
XLHelp Κοινότητα Βοηθείας Microsoft Excel XLHelp Κοινότητα Βοηθείας Microsoft Excel
On Line Forum Συζητήσεων για Γραμματείς & Top Management Assistants On Line Forum Συζητήσεων για Γραμματείς & Top Management Assistants
Φορείς Γραμματέων στην Ελλάδα και Διεθνώς Φορείς Γραμματέων στην Ελλάδα και Διεθνώς
Άρθρα Βρείτε χρήσιμα άρθρα για Γραμματείς & Top Management Assistants
Copyright © 2009 by DOOR Greece Training & Consulting. All rights Reserved.  NKSolutions
Όροι Χρήσης | Δήλωση Προστασίας Δεδομένων