Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο 9ο Virtual Συνέδριο Βοηθών Διοίκησης. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης και ο σύνδεσμος που εμπεριέχει τις εγγραφές και τις παρουσιάσεις των sessions έχουν αποσταλεί στα email σας. Αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, επικοινωνήστε μαζί μας.
Καλές γιορτές!

9ο Virtual Συνέδριο Βοηθών Διοίκησης
14-19 Δεκεμβρίου 2020

Απευθύνεται

Σε όλες τις βαθμίδες Βοηθών Διοίκησης: Receptionists, Γραμματείς ανώτερων στελεχών (Management Assistants), Γραμματείς τμημάτων, Personal Assistants (PAs), Top Management Assistants και Virtual Assistants

Οφέλη Συμμετοχής

Βελτίωση ατομικών δεξιοτήτων. Ενημέρωση για τις νέες τάσεις στον κλάδο. Επαφή με νέες τεχνολογίες και εργαλεία αύξησης παραγωγικότητας. Networking, και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (Best practices)

Θεματολογία

To 9ο Συνέδριο Βοηθών Διοίκησης εστιάζει κυρίως στις δεξιότητες αυτο-οργάνωσης και αποτελεσματικότητας, ψυχικής αντοχής, επικοινωνίας και κριτικής σκέψης που πρέπει να αναπτύξει κάθε σύγχρονη βοηθός διοίκησης. Δείτε την αναλυτική Agenda του συνεδρίου

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα

Κλάδος Βοηθών Διοίκησης 

Η έρευνα έχει ως στόxο την καταγραφή των τάσεων στον κλάδο των Βοηθών Διοίκησης, σε Ελλάδα και Κύπρο.  Απαντάτε on-line το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο συνέδριο αλλά θα αναρτηθούν και στο Web Site.

Υποστηρικτές

Διοργάνωση