9ο Virtual Συνέδριο Βοηθών Διοίκησης
14-19 Δεκεμβρίου 2020

Απευθύνεται

Σε όλες τις κατηγορίες Βοηθών Διοίκησης: Receptionists, Γραμματείς ανώτερων στελεχών (Management Assistants), Γραμματείς τμημάτων, Personal Assistants (PAs) και Top Management Assistants.

Οφέλη Συμμετοχής

Βελτίωση ατομικών δεξιοτήτων. Ενημέρωση για τις νέες τάσεις στον κλάδο. Επαφή με νέες τεχνολογίες και εργαλεία αύξησης παραγωγικότητας. Networking, και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (Best practices).

Θεματολογία

To 9ο Συνέδριο Βοηθών Διοίκησης εστιάζει κυρίως στις δεξιότητες αυτο-οργάνωσης και αποτελεσματικότητας που πρέπει να αναπτύξει κάθε σύγχρονη βοηθός διοίκησης. Δείτε την αναλυτική Agenda του συνεδρίου. 

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα

Κλάδος Βοηθών Διοίκησης 

Η έρευνα έχει ως στόxο την καταγραφή των τάσεων στον κλάδο των Βοηθών Διοίκησης, σε Ελλάδα και Κύπρο.  Απαντάτε on-line το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο συνέδριο αλλά θα αναρτηθούν και στο Web Site.

Υποστηρικτές

Διοργάνωση