Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2023

Ανάπτυξη δεξιοτήτων Βοηθών Διοίκησης. Η γνώση είναι δύναμη...

 Έρευνα για τον κλάδο

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, διενεργείται έρευνα για τον κλάδο των Βοηθών Διοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο πρώτο session του συνεδρίου. Η έρευνα απαιτεί ελάχιστα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας και είναι ανώνυμη.  Πατήστε το παρακάτω κουμπί προκειμένου να συμμετέχετε στην έρευνα. Η έρευνα απαιτεί ελάχιστα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας και είναι ανώνυμη.