Γενικές Πληροφορίες

Σε ποιούς απευθύνεται, Στόχοι Συνεδρίου, Οφέλη Συμμετοχής

Απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες Γραμματέων / Βοηθών Διοίκησης που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις νέες τάσεις στο κλάδο και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Συγκεκριμένα το συνέδριο απευθύνεται σε:
 • Γραμματείς Υποδοχής (receptionist)
 • Γραμματείς Στελεχών / Γραμματείς τμημάτων
 • Γραμματείς Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών
 • Personal Assistants
 • Virtual Assistants
 • Άλλες κατηγορίες Γραμματέων / Management AssistantsΣτόχοι Συνεδρίου

Το επάγγελμα της Γραμματέως / Βοηθού Διοίκησης εξελίσσεται και στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση των συνέδρων σχετικά με τα νέα του κλάδου και η ενίσχυση των σχετικών με το επάγγελμα δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα οι στόχοι του συνεδρίου είναι οι εξής:
 •  Ενημέρωση για τα νέα και τις τάσεις του κλάδου μέσω της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας
 • Ενίσχυση δεξιοτήτων που σχετίζονται με το επάγγελμα
 • Παρουσίαση έξυπνων εργαλείων και εφαρμογών που βελτιώνουν την παραγωγικότητα 
 • Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 

Οφέλη Συμμετοχής

 • Βελτίωση του επαγγελματικού σας προφίλ
 • Απόκτηση νέων δεξιοτήτων
 • Επαφή με άλλα στελέχη του κλάδου 
 • Βελτίωση παραγωγικότητας
 • Αποτελεσματική διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στην εργασία
 • Ενίσχυση πνευματικής ανθεκτικότητας