Δήλωση & Αξία Συμμετοχής

Στο συνέδριο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στελέχη όλων των βαθμίδων του κλάδου Βοηθών Διοίκησης (Γραμματείς - Management Assistants). Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Συνεδριακό Χώρο αλλά και εξ αποστάσεως (Virtual). 

Αξία Συμμετοχής - διαζώσης παρουσία:   150 + 24% ΦΠΑ = 186    (συμπεριλαμβάνει coffee break και buffet)

Αξία Συμμετοχής - εξ αποστάσεως παρουσία (Virtual):   120 + 24% ΦΠΑ = 148,80 €

Προκειμένου να συμμετέχετε στο Συνέδριο, συμπληρώστε, σφραγίστε και στείλτε μας με e-mail τη Δήλωση Συμμετοχής που μπορείτε να κατεβάσετε (download) παρακάτω.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας, κα. Ελένη Χρήστου, Τηλ. 210 9210734 / e-mail: echristou@doortraining.gr / info@doortraining.gr

Κατεβάστε τη Δήλωση Συμμετοχής