Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

Ανάπτυξη δεξιοτήτων Βοηθών Διοίκησης. Η γνώση είναι δύναμη...

Υποστηρικτές

Η εταιρία σας μπορεί να γίνει υποστηρικτής του 10ου Συνεδρίου Βοηθών Διοίκησης χωρίς οικονομική επιβάρυνση απλά προσφέροντας κάποιο/α δώρο/α για την κλήρωση που θα γίνει στο τέλος του συνεδρίου ή κάποιο/α δώρο/α για τις τσάντες των συνέδρων. Το logo της εταιρίας σας θα προστεθεί στους υποστηρικτές του συνεδρίου στο Web Site ενώ θα γίνει και αναφορά κατά την έναρξη του Συνεδρίου.  Δείτε παρακάτω τους υποστηρικτές του Συνεδρίου τους οποίους ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Αν σας ενδιαφέρει να υποστηρίξετε το Συνέδριο, επικοινωνήστε με την κα. Χρήστου / κιν. 6980662760,
e-mail: echristou@doortraining.gr